Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

Γ. ΤΖΑΝΙΝΗΣ 24άρι ΣΕ ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ 1ο μέρος (Οι φωτογραφίες της έκθεσης)

Μάτριξ

Πλίνθοι, κέραμοι και λίθοι εν τάξει ερριμμένοι...

Δεν ανθίζουν μάταια

Εξορία

Δεν υπάρχουν σχόλια: